De legende van de Brugse zwanen.

Maximiliaan. keizer van het Heilig Roomse Rijk werd, na de dood van zijn echtgenote Maria van Bourgondie in 1482, regent van het graafschap Vlaanderen.

In geldnood om zijn vele veldtochten te financieren, kwam hi} bi] her rijke Brugge aankloppen. De opstandige Bruggelingen namen hem op 2 februari 1488 gevangen en sloten hem op in het huis Craenenburg op de grote markt. Men organiseerde er een groot feest, tijdens hetwelk Maximiliaan moest toezien op de onthoofding van de hem trouwgebleven baljuw, Pieter Lanckhals. De keizer scheen niet erg gediend met deze gang van zaken en na een aantal vage beloftes, werd hij in vrijheid gesteld.

Later ontnam hij Brugge het recht nog langer jaarmarkten te houden en verplichte de stad, als straf voor de halsrechting van Pieter Lanckhals, ten eeuwigen dage vogels te houden met een lange hals. Vandaar de aanwezigheid van de zwanen op de Brugse Reien.

 

© MaximiliaanVanOostenrijk 2021 | Privacy & disclaimer